Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Ndërtimi i Urës së Lushes mbi lumin Drin i Zi, Komuna Arras

Statusi

Përfunduar

Kosto në euro

576.890 €

Kosto në lekë

71.649.762 lekë

Ky projekt është financuar nëpërmjet vendimit të Komitetit të Zhvillimit të Rajoneve datë 16 Mars 2015, nëpërmjet programit të financimit të infrastrukturës vendore dhe rajonale.

Lloji i projektevetë tjera
BashkiaDibër
InvestitorëtFondi Shqiptar i Zhvillimit
Kontraktorët
Kompani ndërtimiCurri
Vendndodhja e projektit