Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për secilin lloj të projekteve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për çdo projekt, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Lloji i projekteve Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 rrugë 4.797.085 € 595.797.973 Lekë
2 rikualifikime urbane 1.581.521 € 196.424.899 Lekë
3 të tjera 576.890 € 71.649.762 Lekë
4 projekte rekreacioni 482.990 € 59.987.330 Lekë
5 kopshte dhe shkolla 230.629 € 28.644.099 Lekë
Total: 7.669.115,00 952.504.063,00 Lekë
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Investitori Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Fondi Shqiptar i Zhvillimit 4.264.019 € 529.591.111 Lekë
2 Bashkia Korçë 2.176.376 € 270.305.863 Lekë
3 Bashkia Malësi e Madhe 803.460 € 99.789.752 Lekë
4 Bashkia Fushë-Krujë 425.260 € 52.817.337 Lekë
Total: 7.669.115,00 952.504.063,00 Lekë
Lista tregon vlerën që kontraktuesit kanë marrë nga investitorët, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Kontraktuesi Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Curri (construction company) 7.669.115 € 952.504.063 Lekë
Total: 7.669.115,00 952.504.063,00 Lekë

Vendndodhjet e projekteve