Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Rikonstruksion i rrugës së Tironsave (rruga hyrëse e qytetit)

Statusi

Përfunduar

Kosto në euro

1.532.828 €

Kosto në lekë

190.377.216 lekë

Ky projekt është financuar nëpërmjet vendimit të Komitetit të Zhvillimit të Rajoneve datë 10 Tetor 2014, nëpërmjet programit të financimit të infrastrukturës vendore dhe rajonale.

Lloji i projekteverrugë
BashkiaKavajë
InvestitorëtBashkia Kavajë
Kontraktorët
Kompani ndërtimiG.P.G. Company
Mbikëqyrës punimeshInfraKonsultSuper Projekt
Vendndodhja e projektit