Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Sistemim, asfaltim, Unaza Këlcyrë qendër, Faza 2

Statusi

Përfunduar

Kosto në euro

151.269 €

Kosto në lekë

18.787.668 lekë

Ky projekt është financuar nëpërmjet vendimit të Komitetit të Zhvillimit të Rajoneve datë 16 Tetor 2015, nëpërmjet programit të financimit të infrastrukturës vendore dhe rajonale.

Lloji i projekteverrugë
BashkiaKëlcyrë
InvestitorëtBashkia Këlcyrë
Kontraktorët
Kompani ndërtimiLeon KonstruksionHito 94
Vendndodhja e projektit