Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Ndërtimi i këmbëve të urës në fshatin Skuraj, Milot

Statusi

Përfunduar

Kosto në euro

26.682 €

Kosto në lekë

3.313.932 lekë

Ky projekt është financuar nëpërmjet vendimit të Komitetit të Zhvillimit të Rajoneve datë 19 Janar 2015, nëpërmjet programit të financimit të infrastrukturës vendore dhe rajonale.

Lloji i projektevetë tjera
BashkiaKurbin
InvestitorëtFondi Shqiptar i Zhvillimit
Kontraktorët
Kompani ndërtimiERAL
Vendndodhja e projektit