Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për secilin lloj të projekteve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për çdo projekt, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Lloji i projekteve Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 kopshte dhe shkolla 2.381.661 € 295.802.267 Lekë
2 rikualifikime urbane 1.212.571 € 150.601.370 Lekë
3 rrugë 755.857 € 93.877.482 Lekë
4 të tjera 26.682 € 3.313.932 Lekë
Total: 4.376.771,00 543.595.051,00 Lekë
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Investitori Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Bashkia Kurbin 3.263.229 € 405.293.023 Lekë
2 Fondi Shqiptar i Zhvillimit 782.540 € 97.191.414 Lekë
3 Bashkia Laç 331.003 € 41.110.614 Lekë
Total: 4.376.772,00 543.595.051,00 Lekë
Lista tregon vlerën që kontraktuesit kanë marrë nga investitorët, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Kontraktuesi Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Senka (construction company) 1.210.030 € 150.285.682 Lekë
2 Uleza Ndertim (construction company) 1.199.141 € 148.933.370 Lekë
3 Egland (construction company) 417.029 € 51.794.986 Lekë
4 NDREGJONI (construction company) 417.029 € 51.794.985 Lekë
5 PE - VLA - KU (construction company) 377.929 € 46.938.741 Lekë
6 Vuthaj (construction company) 377.929 € 46.938.741 Lekë
7 VLLAZNIA NDERTIM I.S (construction company) 162.803 € 20.220.083 Lekë
8 Gjoka Konstruksion (construction company) 162.803 € 20.220.082 Lekë
9 ERAL (construction company) 26.682 € 3.313.932 Lekë
10 C.E.C GROUP (supervisory company) 6.715 € 834.000 Lekë
11 Roalb Studio (supervisory company) 6.715 € 834.000 Lekë
12 Invictus (supervisory company) 6.570 € 816.000 Lekë
13 HE & SK 11 (supervisory company) 5.398 € 670.449 Lekë
Total: 4.376.773,00 543.595.051,00 Lekë

Vendndodhjet e projekteve