Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Linearizimi financiar në institucionet e varësisë të Bashkisë së Tiranës

Statusi

Përfunduar

Kosto në euro

390.319 €

Kosto në lekë

48.477.600 lekë

Ky projekt është financuar nëpërmjet vendimit të Komitetit të Zhvillimit të Rajoneve datë 13 Korrik 2016, nëpërmjet programit të financimit të Shqipërisë Digjitale (inovacion dhe teknologjia e informacionit dhe komunikimit).

Lloji i projekteveprojekte dixhitale
BashkiaTiranë
InvestitorëtBashkia Tiranë
Kontraktorët
Kompani teknologjieCommunication Progress
Vendndodhja e projektit