Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për secilin lloj të projekteve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Projekti Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Sistemi multifunksional "Smart City", Lungomare 511.024 € 63.469.200 Lekë
2 Linearizimi financiar në institucionet e varësisë të Bashkisë së Tiranës 390.319 € 48.477.600 Lekë
Total: 901.343,00 111.946.800,00 Lekë
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për çdo projekt, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Lloji i projekteve Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 projekte dixhitale 901.343 € 111.946.800 Lekë
Total: 901.343,00 111.946.800,00 Lekë
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Investitori Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Bashkia Vorë 511.024 € 63.469.200 Lekë
2 Bashkia Tiranë 390.319 € 48.477.600 Lekë
Total: 901.343,00 111.946.800,00 Lekë
Lista tregon vlerën që kontraktuesit kanë marrë nga investitorët, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Kontraktuesi Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Communication Progress (technology company) 901.343 € 111.946.800 Lekë
Total: 901.343,00 111.946.800,00 Lekë

Vendndodhjet e projekteve