Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Rikualifikim i sheshit Skederbej (faza II)

Statusi

Përfunduar

Kosto në euro

9.457.767 €

Kosto në lekë

1.174.654.654 lekë

Ky projekt është financuar nëpërmjet vendimit të Komitetit të Zhvillimit të Rajoneve datë 19 Shtator 2016, nëpërmjet programit të financimit të infrastrukturës vendore dhe rajonale.

Lloji i projektevesheshe
BashkiaTiranë
InvestitorëtBashkia Tiranë
Kontraktorët
Kompani ndërtimiFusha
Vendndodhja e projektit