Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Rikualifikim urban i bllokut që kufizohet nga rruga "Elbasanit"-"Stavri Vinjaku"-"Pjetër Budi"-"Ali Visha", NJA 2

Statusi

Përfunduar

Kosto në euro

885.721 €

Kosto në lekë

110.006.503 lekë

Ky projekt është financuar nëpërmjet vendimit të Komitetit të Zhvillimit të Rajoneve datë 13 Shkurt 2017, nëpërmjet programit të financimit të infrastrukturës vendore dhe rajonale.

Lloji i projekteverrugë
BashkiaTiranë
InvestitorëtBashkia Tiranë
Kontraktorët
Kompani ndërtimiCobial NDREGJONI
Vendndodhja e projektit