Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për secilin lloj të projekteve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për çdo projekt, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Lloji i projekteve Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 kopshte dhe shkolla 2.090.289 € 259.613.849 Lekë
2 rrugë 802.506 € 99.671.219 Lekë
3 projekte rekreacioni 652.037 € 80.983.009 Lekë
4 ujësjellës dhe kanalizime 210.588 € 26.155.090 Lekë
Total: 3.755.420,00 466.423.167,00 Lekë
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Investitori Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Bashkia Korçë 652.037 € 80.983.009 Lekë
2 Bashkia Kurbin 417.029 € 51.794.985 Lekë
3 Bashkia Lushnjë 390.733 € 48.529.051 Lekë
4 Bashkia Fier 372.738 € 46.294.110 Lekë
5 Bashkia Pogradec 339.210 € 42.129.906 Lekë
6 Bashkia Mat 297.492 € 36.948.468 Lekë
7 Bashkia Tiranë 265.716 € 33.001.951 Lekë
8 Komuna Shupenzë 210.588 € 26.155.090 Lekë
9 Komuna Arren 193.752 € 24.064.037 Lekë
10 Bashkia Lezhë 180.850 € 22.461.631 Lekë
11 Komuna Kukur 168.558 € 20.934.861 Lekë
12 Fondi Shqiptar i Zhvillimit 164.051 € 20.375.158 Lekë
13 Bashkia Krujë 102.664 € 12.750.910 Lekë
Total: 3.755.418,00 466.423.167,00 Lekë
Lista tregon vlerën që kontraktuesit kanë marrë nga investitorët, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Kontraktuesi Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 NDREGJONI (construction company) 3.755.420 € 466.423.167 Lekë
Total: 3.755.420,00 466.423.167,00 Lekë

Vendndodhjet e projekteve