Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Rikonstruksion i shkollës 9- vjeçare “Jani Bakalli”, Fier

Statusi

Përfunduar

Kosto në euro

140.600 €

Kosto në lekë

17.462.459 lekë

Ky projekt është financuar nëpërmjet vendimit të Komitetit të Zhvillimit të Rajoneve datë 1 Gusht 2014, nëpërmjet programit të financimit të arsimit dhe sportit.

Lloji i projektevekopshte dhe shkolla
BashkiaFier
InvestitorëtBashkia Fier
Kontraktorët
Kompani ndërtimiBoshnjaku B
Mbikëqyrës punimeshErsi
Vendndodhja e projektit