Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Rikualifikimi urban përreth përroit në lagjen "Gur" si edhe sistemim i shtratit të përroit

Statusi

Përfunduar

Kosto në euro

545.548 €

Kosto në lekë

67.757.108 lekë

Ky projekt është financuar nëpërmjet vendimit të Komitetit të Zhvillimit të Rajoneve datë 10 Mars 2016, nëpërmjet programit të financimit të infrastrukturës vendore dhe rajonale.

Lloji i projekteverikualifikime urbane
BashkiaKëlcyrë
InvestitorëtBashkia Këlcyrë
Kontraktorët
Kompani ndërtimiErgiHito 94
Vendndodhja e projektit