Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Rruga Qafezezë - Sokole - Psari i zi

Statusi

Përfunduar

Kosto në euro

159.645 €

Kosto në lekë

19.827.870 lekë

Ky projekt është financuar nëpërmjet vendimit të Komitetit të Zhvillimit të Rajoneve datë 10 Tetor 2014, nëpërmjet programit të financimit të infrastrukturës vendore dhe rajonale.

Lloji i projekteverrugë
BashkiaKolonjë
InvestitorëtKomuna Çlirim
Kontraktorët
Kompani ndërtimiBE-ISEgland
KolaudimLiliana Vllamasi
Vendndodhja e projektit