Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për secilin lloj të projekteve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Projekti Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Rikonstruksion i shkollës së mesme "At Shqefen Gjecovi", Bashkia Laç 417.029 € 51.794.986 Lekë
2 Furnizimi me ujë i disa fshatrave të komunës Shupenzë 391.093 € 48.573.737 Lekë
3 Sistemim, asfaltim i rrugës Bubullimë Imsht 310.569 € 38.572.640 Lekë
4 Korsi biçikletash në rrugën e Kavajës dhe rrugën e Dibrës 253.135 € 31.439.327 Lekë
5 Rikualifikimi urban i hapësirës sportive, Bashkia Lushnjë 223.198 € 27.721.229 Lekë
6 Rruga Qafezezë - Sokole - Psari i zi 79.822 € 9.913.935 Lekë
Total: 1.674.846,00 208.015.854,00 Lekë
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për çdo projekt, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Lloji i projekteve Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 rrugë 643.526 € 79.925.902 Lekë
2 kopshte dhe shkolla 417.029 € 51.794.986 Lekë
3 ujësjellës dhe kanalizime 391.093 € 48.573.737 Lekë
4 rikualifikime urbane 223.198 € 27.721.229 Lekë
Total: 1.674.846,00 208.015.854,00 Lekë
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Investitori Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Bashkia Lushnjë 533.767 € 66.293.869 Lekë
2 Bashkia Kurbin 417.029 € 51.794.986 Lekë
3 Komuna Shupenzë 391.093 € 48.573.737 Lekë
4 Bashkia Tiranë 253.135 € 31.439.327 Lekë
5 Komuna Çlirim 79.822 € 9.913.935 Lekë
Total: 1.674.846,00 208.015.854,00 Lekë
Lista tregon vlerën që kontraktuesit kanë marrë nga investitorët, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Kontraktuesi Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Egland (construction company) 1.674.846 € 208.015.854 Lekë
Total: 1.674.846,00 208.015.854,00 Lekë

Vendndodhjet e projekteve