Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Përmirësimi i infrakstrukturës vendore dhe rivitalizimi i hapësirave publike në zonën pranë Pallatit të Kulturës

Statusi

Në ndërtim

Kosto në euro

1.670.746 €

Kosto në lekë

207.506.697 lekë

Ky projekt është financuar nëpërmjet vendimit të Komitetit të Zhvillimit të Rajoneve datë 10 Mars 2016, nëpërmjet programit të financimit të infrastrukturës vendore dhe rajonale.

Lloji i projekteverikualifikime urbane
BashkiaDibër
InvestitorëtBashkia Dibër
Kontraktorët
Kompani ndërtimiAlko Impex Construction
Vendndodhja e projektit