Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për secilin lloj të projekteve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Projekti Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Përmirësimi i infrakstrukturës vendore dhe rivitalizimi i hapësirave publike në zonën pranë Pallatit të Kulturës 1.670.746 € 207.506.697 Lekë
2 Rinovim i infrakstrukturës së bulevardit "Elez Isufi", rrugës "Safet Zhulali" dhe rrugës së "Muzeut" 848.495 € 105.383.063 Lekë
3 Ndërtimi i shkollës së mesme Maqellarë 763.021 € 94.767.154 Lekë
Total: 3.282.262,00 407.656.914,00 Lekë
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për çdo projekt, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Lloji i projekteve Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 rikualifikime urbane 2.519.241 € 312.889.760 Lekë
2 kopshte dhe shkolla 763.021 € 94.767.154 Lekë
Total: 3.282.262,00 407.656.914,00 Lekë
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Investitori Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Bashkia Dibër 3.282.262 € 407.656.914 Lekë
Total: 3.282.262,00 407.656.914,00 Lekë
Lista tregon vlerën që kontraktuesit kanë marrë nga investitorët, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Kontraktuesi Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Alko Impex Construction (kompani ndërtimi) 3.277.479 € 407.062.914 Lekë
2 Roalb Studio (kompani projektuese) 4.783 € 594.000 Lekë
Total: 3.282.262,00 407.656.914,00 Lekë

Vendndodhjet e projekteve