Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Ndërtim shkolla 9-vjeçare “Panahor”, fshati Aranitas

Statusi

Përfunduar

Kosto në euro

478.076 €

Kosto në lekë

59.377.004 lekë

Ky projekt është financuar nëpërmjet vendimit të Komitetit të Zhvillimit të Rajoneve datë 13 Korrik 2016, nëpërmjet programit të financimit të arsimit dhe sportit.

Lloji i projektevekopshte dhe shkolla
BashkiaMallakastër
InvestitorëtBashkia Mallakastër
Kontraktorët
Kompani ndërtimiBoshnjaku B
Vendndodhja e projektit