Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për secilin lloj të projekteve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Projekti Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Rikualifikim urban i lagjes "28 Nëntori" i qytetit Ballsh, Mallakastër 748.711 € 92.989.884 Lekë
2 Ndërtim shkolla 9-vjeçare “Panahor”, fshati Aranitas 478.076 € 59.377.004 Lekë
3 Sistemimi i rrugëve të brendshme dhe gjelbërimi i blloqeve të banimit në qytet Ballsh 402.821 € 50.030.415 Lekë
4 Implementimi i sistemit të taksave dhe tarifave vendore për qytetarin dhe biznesin e Bashkisë Mallakastër 75.403 € 9.365.064 Lekë
5 Ndertim kopshti i ri, Komuna Fratar 69.197 € 8.594.244 Lekë
Total: 1.774.208,00 220.356.611,00 Lekë
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për çdo projekt, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Lloji i projekteve Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 rikualifikime urbane 1.151.532 € 143.020.299 Lekë
2 kopshte dhe shkolla 547.273 € 67.971.248 Lekë
3 projekte dixhitale 75.403 € 9.365.064 Lekë
Total: 1.774.208,00 220.356.611,00 Lekë
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Investitori Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Bashkia Mallakastër 1.302.190 € 161.731.952 Lekë
2 Bashkia Ballsh 402.821 € 50.030.415 Lekë
3 Komuna Fratar 69.197 € 8.594.244 Lekë
Total: 1.774.208,00 220.356.611,00 Lekë
Lista tregon vlerën që kontraktuesit kanë marrë nga investitorët, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Kontraktuesi Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 2T (construction company) 598.969 € 74.391.907 Lekë
2 Boshnjaku B (construction company) 478.076 € 59.377.004 Lekë
3 Grand Konstruksion M (construction company) 415.604 € 51.618.051 Lekë
4 Derveni 1 (construction company) 136.959 € 17.010.341 Lekë
5 INFOSOFT SYSTEMS (technology company) 75.403 € 9.365.064 Lekë
6 Pese Vellezerit (construction company) 69.197 € 8.594.244 Lekë
Total: 1.774.208,00 220.356.611,00 Lekë

Vendndodhjet e projekteve