Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për secilin lloj të projekteve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Projekti Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Rikualifikim urban i lagjes "28 Nëntori" i qytetit Ballsh, Mallakastër 748.711 € 92.989.884 Lekë
2 Ndërtim shkolla 9-vjeçare “Panahor”, fshati Aranitas 478.076 € 59.377.004 Lekë
3 Implementimi i sistemit të taksave dhe tarifave vendore për qytetarin dhe biznesin e Bashkisë Mallakastër 75.403 € 9.365.064 Lekë
Total: 1.302.190,00 161.731.952,00 Lekë
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për çdo projekt, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Lloji i projekteve Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 rikualifikime urbane 748.711 € 92.989.884 Lekë
2 kopshte dhe shkolla 478.076 € 59.377.004 Lekë
3 projekte dixhitale 75.403 € 9.365.064 Lekë
Total: 1.302.190,00 161.731.952,00 Lekë
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Investitori Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Bashkia Mallakastër 1.302.190 € 161.731.952 Lekë
Total: 1.302.190,00 161.731.952,00 Lekë
Lista tregon vlerën që kontraktuesit kanë marrë nga investitorët, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Kontraktuesi Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 2T (kompani ndërtimi) 598.969 € 74.391.907 Lekë
2 Boshnjaku B (kompani ndërtimi) 478.076 € 59.377.004 Lekë
3 Grand Konstruksion M (kompani ndërtimi) 149.742 € 18.597.977 Lekë
4 INFOSOFT SYSTEMS (kompani teknologjie) 75.403 € 9.365.064 Lekë
Total: 1.302.190,00 161.731.952,00 Lekë

Vendndodhjet e projekteve