Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Rehabilitim i fasadave në Bashkinë Vau i Dejës, Qendër Vau i Dejës

Statusi

Përfunduar

Kosto në euro

378.934 €

Kosto në lekë

47.063.545 lekë

Ky projekt është financuar nëpërmjet vendimit të Komitetit të Zhvillimit të Rajoneve datë 13 February 2017, nëpërmjet programit të financimit të infrastrukturës vendore dhe rajonale.

Lloji i projektevefasada
BashkiaVau i Dejës
InvestitorëtBashkia Vau i Dejës
Kontraktorët
Kompani ndërtimiShpresa
Mbikëqyrës punimeshIMES-D
Vendndodhja e projektit