Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për secilin lloj të projekteve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Projekti Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Rikualifikimi i qendrës së qyteti, faza 1, Vau i Dejës 1.004.626 € 124.774.505 Lekë
2 Gjelbërimi i mjediseve publike të Bashkisë së Vaut të Dejës 770.821 € 95.736.000 Lekë
3 Rikonstruksioni i rrugës Hajmel-Dheu i Lehtë-Pistull, Loti 1 757.673 € 94.102.986 Lekë
4 Ndërtim i shkollës 9 vjeçare "Dom Martin Trushi", Stajke, Komuna Bushat 574.914 € 71.404.288 Lekë
5 Rehabilitim i fasadave në Bashkinë Vau i Dejës, Qendër Vau i Dejës 378.934 € 47.063.545 Lekë
6 Rikonstruksion i shkollës 9 vjeçare "Aleksandër Paloci", Komuna Vau i Dejës 35.248 € 4.377.799 Lekë
Total: 3.522.216,00 437.459.123,00 Lekë
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për çdo projekt, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Lloji i projekteve Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 rikualifikime urbane 1.004.626 € 124.774.505 Lekë
2 projekte gjelbërimi 770.821 € 95.736.000 Lekë
3 rrugë 757.673 € 94.102.986 Lekë
4 kopshte dhe shkolla 610.162 € 75.782.087 Lekë
5 fasada 378.934 € 47.063.545 Lekë
Total: 3.522.216,00 437.459.123,00 Lekë
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Investitori Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Bashkia Vau i Dejës 3.522.215 € 437.459.123 Lekë
Total: 3.522.215,00 437.459.123,00 Lekë
Lista tregon vlerën që kontraktuesit kanë marrë nga investitorët, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Kontraktuesi Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Junik (kompani ndërtimi) 1.579.056 € 196.118.793 Lekë
2 Shpresa (kompani ndërtimi) 1.134.983 € 140.964.931 Lekë
3 AlbGarden (kompani projektuese) 770.048 € 95.640.000 Lekë
4 NIKA (kompani ndërtimi) 35.248 € 4.377.799 Lekë
5 IMES-D (mbikëqyrës punimesh) 2.106 € 261.600 Lekë
6 Arena MK (mbikëqyrës punimesh) 773 € 96.000 Lekë
Total: 3.522.214,00 437.459.123,00 Lekë

Vendndodhjet e projekteve