Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për secilin lloj të projekteve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Projekti Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Rehabilitimi i shëtitores së qytetit Bajram Curri 1.100.765 € 136.714.993 Lekë
2 Rikonstruksioni i rrugës Hajmel-Dheu i Lehtë-Pistull, Loti 1 756.823 € 93.997.386 Lekë
3 Rehabilitim i fasadave në Bashkinë Vau i Dejës, Qendër Vau i Dejës 378.161 € 46.967.545 Lekë
4 Rikonstruksion dhe shtesë anësore në shkollën 9 vjeçare Nr.4, Krujë, Bashkia Krujë 149.461 € 18.563.092 Lekë
5 Rikonstruksion i shkollës 9 vjeçare "Qybra Sokoli" 42.609 € 5.292.087 Lekë
Total: 2.427.819,00 301.535.103,00 Lekë
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për çdo projekt, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Lloji i projekteve Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 rikualifikime urbane 1.100.765 € 136.714.993 Lekë
2 rrugë 756.823 € 93.997.386 Lekë
3 fasada 378.161 € 46.967.545 Lekë
4 kopshte dhe shkolla 192.071 € 23.855.179 Lekë
Total: 2.427.820,00 301.535.103,00 Lekë
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Investitori Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Bashkia Vau i Dejës 1.134.983 € 140.964.931 Lekë
2 Bashkia Tropojë 1.100.765 € 136.714.993 Lekë
3 Bashkia Krujë 149.461 € 18.563.092 Lekë
4 Bashkia Prrenjas 42.609 € 5.292.087 Lekë
Total: 2.427.818,00 301.535.103,00 Lekë
Lista tregon vlerën që kontraktuesit kanë marrë nga investitorët, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Kontraktuesi Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Shpresa (construction company) 2.427.819 € 301.535.103 Lekë
Total: 2.427.819,00 301.535.103,00 Lekë

Vendndodhjet e projekteve