Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Ndërtimi i shkollës së mesme Maqellarë

Statusi

Përfunduar

Kosto në euro

763.021 €

Kosto në lekë

94.767.154 lekë

Ky projekt është financuar nëpërmjet vendimit të Komitetit të Zhvillimit të Rajoneve datë 18 Prill 2016, nëpërmjet programit të financimit të arsimit dhe sportit.

Lloji i projektevekopshte dhe shkolla
BashkiaDibër
InvestitorëtBashkia Dibër
Kontraktorët
Kompani ndërtimiAlko Impex Construction
Vendndodhja e projektit