Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Rijetëzimi i pedonaleve dhe hapësirave rekreative në sheshin qendër, Këlcyrë

Statusi

Në ndërtim

Kosto në euro

1.197.932 €

Kosto në lekë

148.783.112 lekë

Ky projekt është financuar nëpërmjet vendimit të Komitetit të Zhvillimit të Rajoneve datë 21 Mars 2017, nëpërmjet programit të financimit të infrastrukturës vendore dhe rajonale.

Lloji i projekteverikualifikime urbane
BashkiaKëlcyrë
InvestitorëtBashkia Këlcyrë
Kontraktorët
Kompani ndërtimiSalillariRosi
Vendndodhja e projektit