Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për secilin lloj të projekteve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Projekti Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Rijetëzimi i pedonaleve dhe hapësirave rekreative në sheshin qendër, Këlcyrë 239.586 € 29.756.622 Lekë
2 Rijetësimi i bllokut të banimit ndërmjet rrugëve "Tefta Tashko Koço", "Elena Gjika" dhe "Vasil Papadhopuli" 234.817 € 29.164.224 Lekë
Total: 474.403,00 58.920.846,00 Lekë
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për çdo projekt, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Lloji i projekteve Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 rikualifikime urbane 474.403 € 58.920.846 Lekë
Total: 474.403,00 58.920.846,00 Lekë
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Investitori Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Bashkia Këlcyrë 239.586 € 29.756.622 Lekë
2 Bashkia Përmet 234.817 € 29.164.224 Lekë
Total: 474.403,00 58.920.846,00 Lekë
Lista tregon vlerën që kontraktuesit kanë marrë nga investitorët, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Kontraktuesi Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Rosi (construction company) 474.403 € 58.920.846 Lekë
Total: 474.403,00 58.920.846,00 Lekë

Vendndodhjet e projekteve