Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Implementimi i sistemit të taksave dhe tarifave vendore për qytetarin dhe biznesin e Bashkisë Mallakastër

Statusi

Përfunduar

Kosto në euro

75.403 €

Kosto në lekë

9.365.064 lekë

Ky projekt është financuar nëpërmjet vendimit të Komitetit të Zhvillimit të Rajoneve datë 13 Korrik 2016, nëpërmjet programit të financimit të Shqipërisë Digjitale (inovacion dhe teknologjia e informacionit dhe komunikimit).

Lloji i projekteveprojekte dixhitale
BashkiaMallakastër
InvestitorëtBashkia Mallakastër
Kontraktorët
Kompani teknologjieINFOSOFT SYSTEMS
Vendndodhja e projektit