Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Rikonstruksion i shëtitores "Ali Pasha", Restaurim i fasadave, ndriçim, sistemim trotuarësh

Statusi

Përfunduar

Kosto në euro

827.018 €

Kosto në lekë

102.715.643 lekë

Ky projekt është financuar nëpërmjet vendimit të Komitetit të Zhvillimit të Rajoneve datë 13 Qershor 2016, nëpërmjet programit të financimit të infrastrukturës vendore dhe rajonale.

Lloji i projekteverikualifikime urbane
BashkiaTepelenë
InvestitorëtBashkia Tepelenë
Kontraktorët
Kompani ndërtimiG.P.G. Company
Mbikëqyrës punimeshA.SH. Engineering
Vendndodhja e projektit