Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për secilin lloj të projekteve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për çdo projekt, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Lloji i projekteve Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 rikualifikime urbane 2.519.469 € 312.918.099 Lekë
2 kopshte dhe shkolla 449.128 € 55.781.695 Lekë
3 rrugë 181.071 € 22.489.073 Lekë
Total: 3.149.668,00 391.188.867,00 Lekë
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Investitori Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Bashkia Tepelenë 3.149.669 € 391.188.867 Lekë
Total: 3.149.669,00 391.188.867,00 Lekë
Lista tregon vlerën që kontraktuesit kanë marrë nga investitorët, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Kontraktuesi Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 G.P.G. Company (construction company) 1.944.135 € 241.461.512 Lekë
2 Gjikuria (construction company) 326.075 € 40.498.529 Lekë
3 Leon Konstruksion (construction company) 236.134 € 29.327.794 Lekë
4 Shendelli (construction company) 112.282 € 13.945.424 Lekë
5 Caushi (construction company) 112.282 € 13.945.424 Lekë
6 Pese Vellezerit (construction company) 112.282 € 13.945.424 Lekë
7 Boshnjaku B (construction company) 112.282 € 13.945.423 Lekë
8 ARTI (construction company) 89.942 € 11.170.737 Lekë
9 InfraKonsult (design company) 78.841 € 9.792.000 Lekë
10 A.SH. Engineering (supervisory company) 19.058 € 2.367.000 Lekë
11 Super Projekt (supervisory company) 5.169 € 642.000 Lekë
12 Novatech Studio (supervisory company) 1.188 € 147.600 Lekë
13 6D-PLAN (supervisory company) Lekë
14 C.E.C 11 (supervisory company) Lekë
Total: 3.149.670,00 391.188.867,00 Lekë

Vendndodhjet e projekteve