Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për secilin lloj të projekteve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për çdo projekt, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Lloji i projekteve Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 rikualifikime urbane 19.058 € 2.367.000 Lekë
2 kopshte dhe shkolla 870 € 108.000 Lekë
3 fasada Lekë
4 rrugë Lekë
Total: 19.928,00 2.475.000,00 Lekë
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Investitori Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Bashkia Tepelenë 19.058 € 2.367.000 Lekë
2 Bashkia Poliçan 541 € 67.200 Lekë
3 Komuna Kukur 329 € 40.800 Lekë
4 Bashkia Lushnjë Lekë
Total: 19.928,00 2.475.000,00 Lekë
Lista tregon vlerën që kontraktuesit kanë marrë nga investitorët, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Kontraktuesi Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 A.SH. Engineering (supervisory company) 19.928 € 2.475.000 Lekë
Total: 19.928,00 2.475.000,00 Lekë

Vendndodhjet e projekteve