Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Rikonstruksioni i rrugës Hajmel-Dheu i Lehtë-Pistull, Loti 1

Statusi

Përfunduar

Kosto në euro

757.673 €

Kosto në lekë

94.102.986 lekë

Ky projekt është financuar nëpërmjet vendimit të Komitetit të Zhvillimit të Rajoneve datë 21 Mars 2017, nëpërmjet programit të financimit të infrastrukturës vendore dhe rajonale.

Lloji i projekteverrugë
BashkiaVau i Dejës
InvestitorëtBashkia Vau i Dejës
Kontraktorët
Kompani ndërtimiShpresa
Mbikëqyrës punimeshIMES-D
Vendndodhja e projektit