Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Rikonstruksion i shkollës 9 vjeçare "Ramiz Kadiu", Bejn

Statusi

Përfunduar

Kosto në euro

494.257 €

Kosto në lekë

61.386.713 lekë

Ky projekt është financuar nëpërmjet vendimit të Komitetit të Zhvillimit të Rajoneve datë 21 Mars 2017, nëpërmjet programit të financimit të arsimit dhe sportit.

Lloji i projektevekopshte dhe shkolla
BashkiaKlos
InvestitorëtBashkia Klos
Kontraktorët
Kompani ndërtimiVICTORIA INVESTRegli
Mbikëqyrës punimeshXH & MILER
Vendndodhja e projektit