Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për secilin lloj të projekteve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Projekti Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Ndërtimi i Bypass-it të qytetit Klos 945.168 € 117.389.926 Lekë
2 Rikonstruksion i shkollës 9 vjeçare "Ramiz Kadiu", Bejn 494.257 € 61.386.713 Lekë
3 Ndërtim shkolle 9-vjeçare dhe kopsht Kurdari, komuna Suc 269.550 € 33.478.052 Lekë
Total: 1.708.975,00 212.254.691,00 Lekë
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për çdo projekt, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Lloji i projekteve Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 rrugë 945.168 € 117.389.926 Lekë
2 kopshte dhe shkolla 763.806 € 94.864.765 Lekë
Total: 1.708.974,00 212.254.691,00 Lekë
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Investitori Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Bashkia Klos 1.708.975 € 212.254.691 Lekë
Total: 1.708.975,00 212.254.691,00 Lekë
Lista tregon vlerën që kontraktuesit kanë marrë nga investitorët, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Kontraktuesi Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Uleza Ndertim (construction company) 945.168 € 117.389.926 Lekë
2 G.P.G. Company (construction company) 269.550 € 33.478.052 Lekë
3 Regli (construction company) 247.128 € 30.693.357 Lekë
4 VICTORIA INVEST (construction company) 247.128 € 30.693.356 Lekë
5 HMK - Consulting (supervisory company) Lekë
6 XH & MILER (supervisory company) Lekë
7 Ilir Kica (supervisory company) Lekë
Total: 1.708.974,00 212.254.691,00 Lekë

Vendndodhjet e projekteve