Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Rikontruksion shkollat 9-vjeçare, Strum, shkolla fillore “Arrapaj”, shkolla. “Naun Doko”, shkolla “Jorgo Sopiku”, “Ali Sollaku”, “Didin Bishani” dhe “Alush Grepcka”

Statusi

Përfunduar

Kosto në euro

87.895 €

Kosto në lekë

10.916.591 lekë

Ky projekt është financuar nëpërmjet vendimit të Komitetit të Zhvillimit të Rajoneve datë 13.07.2016, nëpërmjet programit të financimit të arsimit dhe sportit.

Lloji i projektevekopshte dhe shkolla
BashkiaRoskovec
InvestitorëtBashkia Roskovec
Kontraktorët
Kompani ndërtimiALUERAARDIT - 06
Mbikëqyrës punimeshLeni IngANGERBA
Kompani projektueseElkri
Vendndodhja e projektit