Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për secilin lloj të projekteve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për çdo projekt, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Lloji i projekteve Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 rrugë 96.194 € 11.947.296 Lekë
2 kopshte dhe shkolla 76.688 € 9.524.639 Lekë
3 sheshe 40.258 € 5.000.000 Lekë
Total: 213.140,00 26.471.935,00 Lekë
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Investitori Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Bashkia Gjirokastër 96.194 € 11.947.296 Lekë
2 Bashkia Divjakë 47.390 € 5.885.776 Lekë
3 Bashkia Himarë 40.258 € 5.000.000 Lekë
4 Bashkia Roskovec 29.298 € 3.638.863 Lekë
Total: 213.140,00 26.471.935,00 Lekë
Lista tregon vlerën që kontraktuesit kanë marrë nga investitorët, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Kontraktuesi Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Elkri (design company) 213.140 € 26.471.935 Lekë
Total: 213.140,00 26.471.935,00 Lekë

Vendndodhjet e projekteve