Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Rikualifikim urban i lagjeve të fshatit Kote, Selenicë, Loti 1

Statusi

Përfunduar

Kosto në euro

490.395 €

Kosto në lekë

60.907.032 lekë

Ky projekt është financuar nëpërmjet vendimit të Komitetit të Zhvillimit të Rajoneve datë 19 Shtator 2016, nëpërmjet programit të financimit të infrastrukturës vendore dhe rajonale.

Lloji i projekteverikualifikime urbane
BashkiaSelenicë
InvestitorëtBashkia Selenicë
Kontraktorët
Kompani ndërtimiPE - VLA - KU
Mbikëqyrës punimeshPalma Construction
Vendndodhja e projektit