Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për secilin lloj të projekteve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për çdo projekt, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Lloji i projekteve Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 rrugë 1.595.691 € 198.184.767 Lekë
2 rikualifikime urbane 490.395 € 60.907.032 Lekë
3 kopshte dhe shkolla 76.056 € 9.446.100 Lekë
Total: 2.162.142,00 268.537.899,00 Lekë
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Investitori Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Bashkia Has 1.217.762 € 151.246.026 Lekë
2 Bashkia Selenicë 490.395 € 60.907.032 Lekë
3 Fondi Shqiptar i Zhvillimit 377.929 € 46.938.741 Lekë
4 Bashkia Vorë 76.056 € 9.446.100 Lekë
Total: 2.162.142,00 268.537.899,00 Lekë
Lista tregon vlerën që kontraktuesit kanë marrë nga investitorët, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Kontraktuesi Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 PE - VLA - KU (construction company) 2.162.141 € 268.537.899 Lekë
Total: 2.162.141,00 268.537.899,00 Lekë

Vendndodhjet e projekteve