Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për secilin lloj të projekteve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Projekti Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Sistemimi, asflatim dhe ndriçim i segmentit rrugor "Arkitekt Kasemi" 295.856 € 36.745.290 Lekë
2 Rikonstruksion i rrugës "Erë Pranvere", Lgj 18, ish Keneta 123.951 € 15.394.708 Lekë
Total: 419.807,00 52.139.998,00 Lekë
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për çdo projekt, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Lloji i projekteve Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 rrugë 419.807 € 52.139.998 Lekë
Total: 419.807,00 52.139.998,00 Lekë
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Investitori Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Bashkia Çorovodë 295.856 € 36.745.290 Lekë
2 Bashkia Durrës 123.951 € 15.394.708 Lekë
Total: 419.807,00 52.139.998,00 Lekë
Lista tregon vlerën që kontraktuesit kanë marrë nga investitorët, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Kontraktuesi Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Ndrekaj (construction company) 419.807 € 52.139.998 Lekë
Total: 419.807,00 52.139.998,00 Lekë

Vendndodhjet e projekteve