Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për secilin lloj të projekteve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për çdo projekt, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Lloji i projekteve Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 rrugë 1.373.174 € 170.548.223 Lekë
2 kopshte dhe shkolla 507.142 € 62.986.997 Lekë
3 projekte dixhitale 100.029 € 12.423.600 Lekë
Total: 1.980.345,00 245.958.820,00 Lekë
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Investitori Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Bashkia Çorovodë 1.980.345 € 245.958.820 Lekë
Total: 1.980.345,00 245.958.820,00 Lekë
Lista tregon vlerën që kontraktuesit kanë marrë nga investitorët, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Kontraktuesi Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 DESARET COMPANY (kompani ndërtimi) 507.142 € 62.986.997 Lekë
2 Ndrekaj (kompani ndërtimi) 295.856 € 36.745.290 Lekë
3 Alko Impex Construction (kompani ndërtimi) 295.856 € 36.745.290 Lekë
4 Kazazi (kompani ndërtimi) 260.488 € 32.352.548 Lekë
5 Mustafaj (kompani ndërtimi) 260.488 € 32.352.548 Lekë
6 Besta (kompani ndërtimi) 260.487 € 32.352.547 Lekë
7 INFOSOFT SYSTEMS (kompani teknologjie) 100.029 € 12.423.600 Lekë
Total: 1.980.346,00 245.958.820,00 Lekë

Vendndodhjet e projekteve