Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për secilin lloj të projekteve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Projekti Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Rikonstruksion i shkollës Koli Allkanjari, Komuna Gradisht 175.766 € 21.830.107 Lekë
2 Rikonstruksion i shkollës së mesme të bashkuar "Caush Senja", Tunjë, Komuna Tunjë 36.567 € 4.541.584 Lekë
Total: 212.333,00 26.371.691,00 Lekë
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për çdo projekt, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Lloji i projekteve Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 kopshte dhe shkolla 212.332 € 26.371.691 Lekë
Total: 212.332,00 26.371.691,00 Lekë
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Investitori Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Bashkia Divjakë 175.766 € 21.830.107 Lekë
2 Fondi Shqiptar i Zhvillimit 36.567 € 4.541.584 Lekë
Total: 212.333,00 26.371.691,00 Lekë
Lista tregon vlerën që kontraktuesit kanë marrë nga investitorët, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Kontraktuesi Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 I.C.C GROUP (construction company) 212.332 € 26.371.691 Lekë
Total: 212.332,00 26.371.691,00 Lekë

Vendndodhjet e projekteve