Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për secilin lloj të projekteve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Projekti Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Bulevardi përgjatë unazës së re, Orikum 36.989 € 4.594.083 Lekë
2 Rikonstruksion kopshti i fëmijëve nr.2, qyteti Librazhd, Bashkia Librazhd 33.869 € 4.206.586 Lekë
3 Rikonstruksion i shkollës së mesme "Janaq Kilica", Bashkia Fier 15.310 € 1.901.558 Lekë
Total: 86.168,00 10.702.227,00 Lekë
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për çdo projekt, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Lloji i projekteve Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 kopshte dhe shkolla 49.180 € 6.108.144 Lekë
2 bulevarde 36.989 € 4.594.083 Lekë
Total: 86.169,00 10.702.227,00 Lekë
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Investitori Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Bashkia Orikum 36.989 € 4.594.083 Lekë
2 Bashkia Librazhd 33.869 € 4.206.586 Lekë
3 Bashkia Fier 15.310 € 1.901.558 Lekë
Total: 86.168,00 10.702.227,00 Lekë
Lista tregon vlerën që kontraktuesit kanë marrë nga investitorët, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Kontraktuesi Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 KUPA (construction company) 86.169 € 10.702.227 Lekë
Total: 86.169,00 10.702.227,00 Lekë

Vendndodhjet e projekteve