Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për secilin lloj të projekteve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Projekti Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Gjelbërim, sistemim rrugor Pashë Aliman-Orikum Llogara 169.803 € 21.089.580 Lekë
2 Bulevardi përgjatë unazës së re, Orikum 108.473 € 13.472.384 Lekë
3 Rikonceptimi i sheshit para Bashkisë Orikum 91.606 € 11.377.419 Lekë
Total: 369.882,00 45.939.383,00 Lekë
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për çdo projekt, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Lloji i projekteve Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 projekte gjelbërimi 169.803 € 21.089.580 Lekë
2 bulevarde 108.473 € 13.472.384 Lekë
3 sheshe 91.606 € 11.377.419 Lekë
Total: 369.882,00 45.939.383,00 Lekë
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Investitori Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Bashkia Orikum 369.882 € 45.939.383 Lekë
Total: 369.882,00 45.939.383,00 Lekë
Lista tregon vlerën që kontraktuesit kanë marrë nga investitorët, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Kontraktuesi Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Company Riviera 2008 (kompani ndërtimi) 71.484 € 8.878.301 Lekë
2 B93 (kompani ndërtimi) 56.601 € 7.029.860 Lekë
3 JON ALB FLORA (kompani projektuese) 56.601 € 7.029.860 Lekë
4 BAITEL (kompani ndërtimi) 56.601 € 7.029.860 Lekë
5 GLAVENICA (kompani ndërtimi) 51.845 € 6.439.090 Lekë
6 Vllaznia (kompani ndërtimi) 39.592 € 4.917.329 Lekë
7 KUPA (kompani ndërtimi) 36.989 € 4.594.083 Lekë
8 M.A.K Studio (mbikëqyrës punimesh) 169 € 21.000 Lekë
Total: 369.882,00 45.939.383,00 Lekë

Vendndodhjet e projekteve