Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për secilin lloj të projekteve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Projekti Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Restaurim i objekteve të pazarit Korçë, Loti 2 1.307.875 € 162.438.077 Lekë
2 Restaurimi i pazarit të vjetër të Korçës, Loti 1, Loti 2 1.034.918 € 128.536.854 Lekë
3 Rehabilitimi si edhe rikonstruksioni i rrugës "Kthesa e Labovës-Labovë e Kryqit" 597.299 € 74.184.520 Lekë
4 Rikonstruksion i qendrës dhe infrastrukturës rrugore dhe monumenteve të kulturës, Voskopojë 292.257 € 36.298.332 Lekë
Total: 3.232.349,00 401.457.783,00 Lekë
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për çdo projekt, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Lloji i projekteve Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 rikualifikime urbane 2.635.050 € 327.273.263 Lekë
2 rrugë 597.299 € 74.184.520 Lekë
Total: 3.232.349,00 401.457.783,00 Lekë
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Investitori Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Bashkia Korçë 2.635.050 € 327.273.263 Lekë
2 Bashkia Libohovë 597.299 € 74.184.520 Lekë
Total: 3.232.349,00 401.457.783,00 Lekë
Lista tregon vlerën që kontraktuesit kanë marrë nga investitorët, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Kontraktuesi Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Ad-Star (construction company) 3.232.349 € 401.457.783 Lekë
Total: 3.232.349,00 401.457.783,00 Lekë

Vendndodhjet e projekteve