Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për secilin lloj të projekteve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Projekti Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Rikonstruksion i rrugës Gjon Buzuku, sheshi i poliklinikës, sheshi i pazarit, rruga e Mborjes, rruga e Ravonikut 386.820 € 48.043.097 Lekë
2 Rehabilitim rruga hyrësë "Pylli i Fazaneve" 140.069 € 17.396.544 Lekë
Total: 526.889,00 65.439.641,00 Lekë
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për çdo projekt, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Lloji i projekteve Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 rrugë 526.889 € 65.439.641 Lekë
Total: 526.889,00 65.439.641,00 Lekë
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Investitori Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Bashkia Korçë 386.820 € 48.043.097 Lekë
2 Bashkia Maliq 140.069 € 17.396.544 Lekë
Total: 526.889,00 65.439.641,00 Lekë
Lista tregon vlerën që kontraktuesit kanë marrë nga investitorët, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Kontraktuesi Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Vashtemia (construction company) 526.889 € 65.439.641 Lekë
Total: 526.889,00 65.439.641,00 Lekë

Vendndodhjet e projekteve