Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për secilin lloj të projekteve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Projekti Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Rehabilitim dhe sistemim i sheshit në qendër të fshatit "Asim Zeneli", qendër e Komunës Antigonë 149.424 € 18.558.428 Lekë
2 Rikonstruksion i shkollës 9 vjeçare Dersnik, Komuna Voskop 65.865 € 8.180.487 Lekë
Total: 215.289,00 26.738.915,00 Lekë
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për çdo projekt, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Lloji i projekteve Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 sheshe 149.424 € 18.558.428 Lekë
2 kopshte dhe shkolla 65.865 € 8.180.487 Lekë
Total: 215.289,00 26.738.915,00 Lekë
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Investitori Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Bashkia Gjirokastër 149.424 € 18.558.428 Lekë
2 Fondi Shqiptar i Zhvillimit 65.865 € 8.180.487 Lekë
Total: 215.289,00 26.738.915,00 Lekë
Lista tregon vlerën që kontraktuesit kanë marrë nga investitorët, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Kontraktuesi Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Shqiponja-M (construction company) 215.289 € 26.738.915 Lekë
Total: 215.289,00 26.738.915,00 Lekë

Vendndodhjet e projekteve