Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për secilin lloj të projekteve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Projekti Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Zgjerim i rrugës hyrëse të qytetit, parkimi dhe rikualifikimi i qendrës së qytetit 1.467.203 € 182.226.636 Lekë
2 Rikualifikim urban i rrugëve në bllokun e pallateve "Selitë", njësia administrative nr.5 1.000.545 € 124.267.651 Lekë
Total: 2.467.748,00 306.494.287,00 Lekë
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për çdo projekt, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Lloji i projekteve Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 rikualifikime urbane 2.467.748 € 306.494.287 Lekë
Total: 2.467.748,00 306.494.287,00 Lekë
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Investitori Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Bashkia Krujë 1.467.203 € 182.226.636 Lekë
2 Bashkia Tiranë 1.000.545 € 124.267.651 Lekë
Total: 2.467.748,00 306.494.287,00 Lekë
Lista tregon vlerën që kontraktuesit kanë marrë nga investitorët, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Kontraktuesi Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 A.N.K. (construction company) 2.467.748 € 306.494.287 Lekë
Total: 2.467.748,00 306.494.287,00 Lekë

Vendndodhjet e projekteve