Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Zgjerim i rrugës hyrëse të qytetit, parkimi dhe rikualifikimi i qendrës së qytetit

Statusi

Përfunduar

Kosto në euro

2.950.503 €

Kosto në lekë

366.452.472 lekë

Ky projekt është financuar nëpërmjet vendimit të Komitetit të Zhvillimit të Rajoneve datë 10 Mars 2016, nëpërmjet programit të financimit të infrastrukturës vendore dhe rajonale.

Lloji i projekteverikualifikime urbane
BashkiaKrujë
InvestitorëtBashkia Krujë
Kontraktorët
Kompani ndërtimiBamiA.N.K.
Mbikëqyrës punimeshErald G
Vendndodhja e projektit