Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për secilin lloj të projekteve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për çdo projekt, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Lloji i projekteve Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 rikualifikime urbane 3.862.488 € 479.721.060 Lekë
2 kopshte dhe shkolla 1.254.712 € 155.835.169 Lekë
3 rrugë 128.567 € 15.967.979 Lekë
Total: 5.245.767,00 651.524.208,00 Lekë
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Investitori Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Bashkia Krujë 5.245.767 € 651.524.208 Lekë
Total: 5.245.767,00 651.524.208,00 Lekë
Lista tregon vlerën që kontraktuesit kanë marrë nga investitorët, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Kontraktuesi Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Bami (kompani ndërtimi) 2.470.783 € 306.871.283 Lekë
2 A.N.K. (kompani ndërtimi) 1.467.203 € 182.226.636 Lekë
3 Regli (kompani ndërtimi) 446.459 € 55.450.214 Lekë
4 AGI KONS (kompani ndërtimi) 296.998 € 36.887.124 Lekë
5 Shpresa (kompani ndërtimi) 149.461 € 18.563.092 Lekë
6 Derveni (kompani ndërtimi) 149.461 € 18.563.091 Lekë
7 VLLAZNIA NDERTIM I.S (kompani ndërtimi) 102.664 € 12.750.910 Lekë
8 NDREGJONI (kompani ndërtimi) 102.664 € 12.750.910 Lekë
9 Erald G (kompani projektuese) 31.948 € 3.967.920 Lekë
10 Erald G (mbikëqyrës punimesh) 26.916 € 3.343.028 Lekë
11 Derbi E (mbikëqyrës punimesh) 1.208 € 150.000 Lekë
Total: 5.245.765,00 651.524.208,00 Lekë

Vendndodhjet e projekteve