Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për secilin lloj të projekteve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Projekti Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Pikë panoramike dhe sportive në Llogara (Projekte Riviera) 127.374 € 15.819.855 Lekë
2 Rikonstruksion i rrugës Kthesë e Nepravishtës-Fushë Nepravishtë 50.458 € 6.266.895 Lekë
Total: 177.832,00 22.086.750,00 Lekë
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për çdo projekt, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Lloji i projekteve Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 të tjera 127.374 € 15.819.855 Lekë
2 rrugë 50.458 € 6.266.895 Lekë
Total: 177.832,00 22.086.750,00 Lekë
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Investitori Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Këshilli i Qarkut Vlorë 127.374 € 15.819.855 Lekë
2 Bashkia Libohovë 50.458 € 6.266.895 Lekë
Total: 177.832,00 22.086.750,00 Lekë
Lista tregon vlerën që kontraktuesit kanë marrë nga investitorët, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Kontraktuesi Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Avduli (construction company) 177.832 € 22.086.750 Lekë
Total: 177.832,00 22.086.750,00 Lekë

Vendndodhjet e projekteve