Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për secilin lloj të projekteve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Projekti Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Rikonstruksioni i çative dhe fasadave të objekteve në rrugën kryesore, qyteti Maliq 667.956 € 82.960.102 Lekë
2 Sheshi Qendër-Udenisht, Rruga nacionale 241.335 € 29.973.788 Lekë
Total: 909.291,00 112.933.890,00 Lekë
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për çdo projekt, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Lloji i projekteve Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 fasada 667.956 € 82.960.102 Lekë
2 sheshe 241.335 € 29.973.788 Lekë
Total: 909.291,00 112.933.890,00 Lekë
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Investitori Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Bashkia Maliq 667.956 € 82.960.102 Lekë
2 Komuna Udenisht 241.335 € 29.973.788 Lekë
Total: 909.291,00 112.933.890,00 Lekë
Lista tregon vlerën që kontraktuesit kanë marrë nga investitorët, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Kontraktuesi Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 REJ (construction company) 909.291 € 112.933.890 Lekë
Total: 909.291,00 112.933.890,00 Lekë

Vendndodhjet e projekteve